Bugojno: Duhovne vježbe

Fotografije uz članak 2
15.02.2014
Duhovne vježbe na kojima je sudjelovalo dvadeset sestara održane su u jako dobroj atmosferi i kreativnoj dinamici grupe. Pokušali smo se teološkom refleksijom, inspirativnim tekstovima i analizom opće i naše redovničke zbilje zaustaviti pred pitanjima vjere i kako je živjeti u našoj prevladavajućoj kulturi izbora.

Glavne tematske cjeline bile su: Potreba i kairos za evangelizaciju slike Boga, Mistika otvorenih očiju kao angažirana vjera oslobođena dualističkih nekršćanskih zastranjenja, Franjino otkriće sakramentalnosti cjelokupne zbilje kao inspiracija za suvremeni socijalni nauk Crkve, Analiza tekstova koji potvrđuju da su pravda, mir i integritet stvorenja biblijske, koncilske i franjevačke temeljne vrijednosti, Upoznavanje s teorijom Rene Girarda o podrijetlu nasilja, mimetičke žudnje, razrješavanja sukoba svih protiv svih u sukob svih protiv jednoga kao žrtvenog jarca te ulozi religija u prikrivanju istine o nasilju. Čitanje Biblije kao knjige koja do kraja razobličuje nasilje i staje na stranu žrtve, Aktualnost kršćanstava i franjevaštva kao izbora između žrtve biti-tu-za drugoga ili pretvoriti drugoga u sredstvo na globalnom tržištu: radosno izabrati Isusov brod.

Fra Mijo Džolan, voditelj